Menu
RSS

Regulamin i Polityka prywatności

Wstęp

Poniższy Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu został przygotowany przez osoby działające na rzecz i w imieniu Usługodawcy Serwisu oraz merytorycznie zweryfikowana przez kancelarię prawniczą. Usługodawca, działając na rzecz Serwisu i w jego imieniu, szanuje prawa autorskie ustanowione przez polskie i europejskie organy ustawodawcze oraz prywatność Użytkowników serwisu. Tym samym, wymaga respektowania praw autorskich przysługujących twórcom treści zawartych w Serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualny Regulamin i Polityka Prywatności widoczny pod adresem https://www.blackfriday-czarnypiatek.pl/informacje/regulamin-i-polityka-prywatnosci. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, proszony jest o opuszczenie Serwisu.

Usługodawca

Usługodawcą Serwisu (Właścicielem Serwisu) jest VOX MEDIA, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul Legionów 15/43, 05-100, wpisana do CEIDG. Usługodawca zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści w Regulaminie i Polityce Prywatności.

Informacje zbierane przez serwer

Przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie Użytkownika, wyświetlając na żądanie Użytkownika witrynę "https://blackfriday-czarnypiatek.pl/" pozostawi w dzienniku serwera Serwisu podstawowe i nieosobowe dane. Danymi tymi mogą być m.in.: zapytanie związane z wyświetlaniem strony, adres IP, typ przeglądarki, język, data i dokładny czas przesłania zapytania oraz plik lub pliki cookie, jeżeli obsługa plików cookie została w przeglądarce włączona. Użytkownik ani osoby trzecie nie mają prawa do wglądu w zapisy dziennika Serwera. Wgląd w dane ma wyłącznie administrator Serwera jak i właściwe służby, które przedstawią nakaz lub skierowanie z prokuratury. W kodzie stron Serwisu zostały także umieszczone skrypty statystyk, pozwalające mierzyć ruch generowany przez użytkowników na stronach Serwisu.

Mechanizm Cookies

Usługodawca informuje, iż na stronach Serwisu został użyty mechanizm cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu końcowym Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Na mocy odrębnych porozumień, mechanizmy cookies, mogą być także stosowane przez podmioty trzecie. Usługodawca informuje, że mechanizm cookies zapisujący informacje nie identyfikuje danych osobowych Użytkownika, nie mają także wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Usługodawca wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych, emisji reklam i podnoszenia jakości oraz użyteczności Serwisu. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu, z którego korzysta na swoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat plików i mechanizmów cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dane osobowe

Prywatność osób fizycznych odwiedzających Serwis podlega ochronie na podstawie prawa polskiego, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wydanego w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (zastępującą dyrektywę 95/46/WE), określanej jako RODO.

Wszelkie informacje i dane przesłane przez użytkowników Serwisu za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza. Przesłanie przez użytkownika informacji i danych ma charakter dobrowolny i następuje na żądanie Użytkownika. Przesłane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń. Użytkownik, który przesłał wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich edycji, a także może zwrócić się z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych. Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Właściciela Serwisu, a powierzenie przetwarzania danych jest uwarunkowane stosowną Umową. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego.

Prawa autorskie

Serwis „https://blackfriday-czarnypiatek.pl/” zawiera informacje w postaci artykułów tworzonych przez Redaktorów Serwisu, które mogą kierować Użytkownika do serwisów zewnętrznych, a Usuługodawca może czerpać korzyści majątkowe z działań Użytkownika wykonanych w serwisie zewnętrznym. Informacje zawarte w artykułach, zgodnie z obowiązującym prawem są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie polskiego prawa. W sporadycznych przypadkach, Redaktorzy Serwisu tworzą artykuły na podstawie dostarczonych materiałów promocyjnych przez osoby lub osoby działające na rzecz danej instytucji lub Użytkowników. W takich przypadkach, prawa autorskie przynależne są właściwym podmiotom zgodnie z ich źródłem pochodzenia. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, loga firmowe, symbole jak i zdjęcia stanowią własność stosownych podmiotów i do nich należą wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do treści zawartych w Serwisie jest bezpłatny i nie jest uwarunkowany logowaniem. Właściciel serwisu, osoby działające na rzecz i w imieniu Serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, a także stosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie treści oraz informacje zamieszczone w Serwisie zostały stworzone z najwyższą starannością i dokładnością. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego zasady. Wszelkie działania Użytkowników niezgodne z zasadami Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu oraz netykietą zostaną skutecznie usunięte, zablokowane lub zmodyfikowane przez Właściciela Serwisu.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Redakcja, osoby działające na rzecz i w imieniu Serwisu jak i mechanizmy Serwisu nie gromadzi ani nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników Serwisu. Osoby niepełnoletnie proszone są o uzyskanie zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z serwisu.

Przesyłanie wiadomości i ofert

Składając zapytanie do Właściciela Serwisu za pomocą formularza „KONTAKT" Użytkownik nie przenosi praw autorskich do przesyłanej treści na redakcję ani osoby działające na rzecz i w imieniu Właściciela Serwisu. Przesłane informacje posłużą jedynie przygotowaniu stosownej oferty lub odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz zasadami opisanymi w punkcie "Dane osobowe" powyżej. Gdy Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego, strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji przez Usługodawcę lub upoważnione do tego osoby.

Ile pozostało czasu do końca Czarnego Piątku Black Friday 2022